Verticuteren

Juiste grasverzorging begint al voor het maaien. Door een eerste keer verticuteren aan het begin van de groeiperiode in de lente en een afsluitende verticuteergang in de herfst wordt het vilt van maairesten, oude bladeren, mos of bijkruiden voorzichtig verwijderd. Tussen deze periodes adviseren wij, afhankelijk van de kwaliteit van het grasveld, meerdere „ keren verticuteren. SABO-verticuteerders halen met hun messen de bodem millimeterdiep open, trekken de afgestorven delen uit de bodem en transporteren ze indien nodig in de als toebehoren beschikbare handige vangzak. Daarmee wordt enerzijds ruimte gemaakt voor nagroeiende grassen, anderzijds wordt de voeding van de graswortels met voldoende lucht, water en voedingsstoffen gewaarborgd.

Verticuteren-ontspannen-genieten.
Na het verticuteren lijkt het bewerkte gazon minder dan voor de bewerking. Maar geen zorgen – binnen enkele weken na de bewerking zal het gazon zich ten volle herstellen. Extra bemesting in combinatie met de extra zuurstof toevoer zorgt voor wonderen.

Grotere gazonoppervlakten kunnen overigens optimaal met de verticuteerder 38-BV bewerkt worden. Dankzij de sterke 4-takt OHV motor van Briggs & Stratton® zijn oppervlakten van ruim 1.500 m² geen probleem.

Alles uitklappenAlles inklappen

WAT IS VERTICUTEREN

Met verticuteren wordt het inkepen van de grasnerf van een grasveld bedoeld, om mulch (oud snijgoed) en mos te verwijderden en de ventilatie van de bodem te bevorderen. De oorspronkelijke Engelse uitdrukking bestaat uit de woorden vertical and to cut.

De eerste verticuteergang wordt aanbevolen in het voorjaar tussen midden april en begin mei omdat het gras na deze tijd weer in staat is om te groeien. De bodem wordt daarbij millimeterdiep door scherpe, schuin geplaatste messchijven ingesneden. Het ongewenste gazonvilt en afgestorven grassen worden uit de bodem gescheurd. Bij machines met vangzak wordt het materiaal direct opgevangen.

Bij verticuteren worden voor een deel ook niet vastgewortelde grassen mee uitgetrokken. Om deze reden mogen net aangelegde grasvelden niet geverticuteerd worden

 

Na het verticuteren wordt meestal bemesting aanbevolen. Afhankelijk van de bodemkwaliteit moet de bodem met zand bestrooid worden. Bij een grasnerf die niet meer dicht is, is evt. bijzaaien zinvol.

Als vuistregel geldt: Het grasveld moet minimaal drie jaar oud zijn, voordat de eerste “verticuteerkuur” uitgevoerd wordt.

Hoe ontstaat gazonvilt:
Tijdens de zomer verzamelen zich maai- en plantenresten tussen de grassen. Zo vervilt het oppervlak na verloop van tijd- de bodem wordt afgedicht, water, lucht en voedingsstoffen komen niet meer bij de graswortels.

De grasplanten groeien slechter en het grasveld ziet er ziek en onverzorgd uit.

 

SABO TECHNIEK - SCHERPE TANDEN TEGEN HET GAZONVILT

JUIST VERTICUTEREN

Regelmatig verticuteren is voor het gezond houden van een aantrekkelijk grasveld net zo belangrijk als maaien en bemesten.

In onze streek kan afhankelijk van de weersomstandigheden van april tot september geverticuteerd worden. Onze tip: Bij een bodemtemperatuur van ca. 8°C begint het gras te groeien. Verticuteren heeft dan zin.

Ook het verticuteren in de herfst wordt aanbevolen. Het grasveld wordt zo klaargemaakt voor de winter en ongewenst mos dat in de zomer is gegroeid wordt verwijderd.

 

De volgende werkstappen moet u in acht nemen:

  • Voor het verticuteren wordt het grasveld zo diep mogelijk gemaaid.
  • Een snedehoogte van 4 cm is daarbij ideaal.
  • Let erop, dat de bodem goed gedroogd is. Het verticuteren gaat zo veel gemakkelijker. De machine wordt ontzien en er komt niets in de geverticuteerde groeven.
  • De in te stellen werkdiepte op de verticuteermachine is afhankelijk van de mate van vervilting, de mate van bodemverdichting en de leeftijd van het grasveld.

Zo wordt de juiste werkdiepte vastgesteld:

  • Zet de machine op het grasveld. De messen moeten de bodem licht aanraken.
  • Beweeg nu met de verticuteerder met lopende motor een stuk heen en weer over het grasveld. Verander hierbij de werkdiepte zo, dat de messen nog net in de bodem snijden. Nu staan de messen van de verticuteerder in de uitgangspositie, om de werkdiepte in te stellen.

 Bij de vastgestelde uitgangspositie wordt nu nog de maat van de gewenste snedediepte opgeteld en overeenkomstig ingesteld.

  • De snedediepte bedraagt bij een verzorgd grasveld ca. 3 mm en bij een verwilderd grasveld ca. 5 mm.

Het principe geldt: Beter meerdere keren in tussenpozen van enkele weken ca. 3 mm diep verticuteren, dan één keer te diep.

Onze tips

Belangrijk:
Bij droogte moet het grasveld na het verticuteren besproeid worden.

Onze tip voor de herfst:

Hark bij droog weer gevallen bladeren bij elkaar. Deze mogen echter niet verbrand of zomaar weggegooid worden, want ze zorgen voor kostbare bladhumus, die uitstekend geschikt is voor de bodemverbetering en bemesting

 

Vaak door elkaar gehaald:

verticuteren en aeratie. Met aeratie wordt het ventileren van een grasveld bedoeld. Met een machine worden 5 tot 9 cm diepe en vingerdikke gaten in het grasveld gestoken en   achteraf met zand gevuld. De punten, waarmee de gaten gemaakt worden, kunnen hol of massief zijn. Door de handeling wordt de verdichting van het grasveld opengebroken, er vindt een gasuitwisseling plaats, daarmee wordt het bodemleven van aerobe bacteriën en de groei van het gras bevorderd. In aansluiting op de aeratie wordt nagezaaid en bemest. Op golfgreens wordt het gehele oppervlak na de aeratie met zand bestrooid en geëgaliseerd (weggesleept). Aeratie wordt meestal voor een seizoensgroeispurt van het gras uitgevoerd, dus begin mei of medio augustus. Afhankelijk van de bodem- en klimaatomstandigheden kan dit ook variëren, zodat op oppervlakken vaker aeratie uitgevoerd moet worden. Bij gebruik van kleine spoons wordt een zandstrooigang niet altijd uitgevoerd (bijv. om een nat punt te ventileren).

Verkooppartners in uw omgeving

SABO is exclusief te vinden in de speciaalzaak. Want wie hoge eisen stelt aan kwaliteit en functionaliteit van zijn gemotoriseerde machines, verwacht ook competent advies en professionele service. En dit krijgt men alleen maar bij de speciaal geschoolde en geautoriseerde dealer.