Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

Als bij trots op een verzorgd grasveld het plezier aan werken in de tuin erbij komt, dan weet men pas, wat men aan z'n tuinmachines heeft. Met een nieuwe SABO-grasmaaier maakt u een goede keuze. Deze brengt de kracht van een groot traditioneel merk samen met de innovaties van moderne high-tech. Dat merkt u, als u ermee werkt en u het perfecte resultaat ziet.

Als u de technische instructies nauwkeurig in acht neemt, zal uw SABO-grasmaaier betrouwbaar werken. Wij willen erop wijzen, dat schade aan de maaier, die door bedieningsfouten is ontstaan, niet onder onze garantie valt. Neem de bijgevoegde samenvatting van onze garantievoorwaarden in acht.

 

Gebruik volgens de voorschriften

  • De machine is uitsluitend bedoeld voor het maaien van grasvelden en gazons in het kader van tuin- en landschapsverzorging (Gebruik volgens de voorschriften"). Elk verdergaand gebruik geldt als verkeerd gebruik; voor schade die hieruit voortkomt is de fabrikant niet aansprakelijk, het risico hiervoor neemt alleen de gebruiker. Tot het gebruik volgens de voorschriften behoort ook het in acht nemen van de door de fabrikant voorgeschreven gebruiks-, onderhouds- en instandhoudings-
    voorwaarden.
  • Bij gebruik in openbare plantsoenen, parken, sportplaatsen, op wegen en in land- en bosbouwbedrijven is bijzondere voorzichtigheid geboden.
  • De maaier mag in het bijzonder niet gebruikt worden voor het trimmen van bosjes, heggen en struiken, voor het snijden van klimplanten of begroeiing op daken en in balkonbakken, voor het afzuigen en/of wegblazen op voetpaden.
  • Niet toegestaan is het gebruik van iedere door SABO niet vrijgegeven aanvullende- en aanbouwmachines. Bij gebruik van zulke aanvullende- en aanbouwmachines komen de CE-conformiteit en de garantie te vervallen. Eigenmachtige veranderingen aan deze grasmaaier sluiten aansprakelijkheid van de fabrikant voor daaruit voortkomende schade uit.