Het verdere gebruik van de website van SABO-Maschinenfabrik GmbH, Auf dem Höchsten 22, 51645 Gummersbach, ingevoerd in het handelsregister van het Amtsgericht Köln (HRB 39054) (fortan „SABO") vindt plaats volgens onderstaande voorwaarden.

1. Auteursrecht

Dit product inclusief alle onderdelen, dat wil zeggen o.a. het computerprogramma, de afbeeldingen, de database en alle informatie zijn beschermd door het auteursrecht. Ieder niet volgens het auteursrecht toegestane gebruik is zonder toestemming van SABO niet toegestaan en kan strafrechtelijk vervolgd worden. Dit geldt in het bijzonder voor vermenigvuldigingen, vertalingen, micoverfilmingen en de verwerking in elektronische systemen. 

Het gebruik van afbeeldingen is alleen voor persoonlijk gebruik toegestaan.

2. Merken en verwante rechten

SABO is eigenaar van een groot aantal gedeponeerde merken en wettelijk beschermde industriemodellen in Duitsland en andere landen. De gebruiker kan hieraan geen licenties of andere gebruiksrechten ontlenen. Ieder gebruik van deze merken zonder toestemming is niet toegestaan.

3. Aansprakelijkheid

Alle in dit product getoonde afbeeldingen, teksten, prijzen en andere weergaves zijn vrijblijvende informatie. Wijzigingen blijven voorbehouden. SABO is niet aansprakelijk voor fouten. 

SABO is niet aansprakelijk voor schade, die voortkomt uit het gebruik van deze website. De aansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid wordt hierdoor niet aangetast. 

Deze website bevat hyper of deep links of andere koppelingen naar websites van derden. Via deze koppelingen kunt u de website van SABO verlaten. SABO heeft geen controle over de inhoud van derden en is niet aansprakelijk voor daar te vinden inhoud.