Privacybeschermingsverklaring

SABO-Maschinenfabrik GmbH verheugt zich over uw bezoek op deze website en uw interesse in onze producten en diensten.

Privacybescherming bij SABO-Maschinenfabrik GmbH
SABO heeft een groot interesse in de veiligheid van de informatieverwerking en de zorgvuldige omgang met persoonsgerelateerde gegevens en handelingen. Wat betreft de snelle ontwikkeling van de informatietechniek willen wij rekening houden met de gestegen veiligheidsbehoefte van personen en bedrijven. De inachtneming van de persoonlijkheidsrechten van klanten, zakenpartners en medewerkers is ons uitdrukkelijke doel. Bij dezen willen wij laten zien, hoe SABO de vertrouwelijkheid van uw persoonsgerelateerde gegevens waarborgt en uw recht op informationele zelfbepaling respecteert.

Geldigheid van de privacybeschermingsverklaring voor SABO-Maschinenfabrik GmbH
Deze privacybeschermingsverklaring geldt voor alle Duitse John Deere-units. SABO-websites kunnen dwarsverwijzingen (links) naar externe bedrijven bevatten, waarop deze privacybeschermingsverklaring niet van toepassing is.

De vertrouwelijkheid van uw persoonsgerelateerde gegevens worden
door de volgende belangrijke maatregelen gewaarborgd:

  • Al onze medewerkers zijn verplicht zich te houden aan het Bundesdatenschutzgesetz, aan stilzwijgen en aan de correcte omgang met systemen van gegevensverwerking.
  • Onze technische veiligheidsmaatregelen bij gegevensverwerkingssystemen komen overeen met de actuele stand van de techniek en worden continu onderhouden.
  • Voor de strenge inachtneming van onze privacybeschermingsgrondbeginselen zorgen overstijgend de EDV-afdeling, de interne revisie en de door de onderneming aangestelde persoon voor privacybescherming.

Openheid over het binnenhalen en de verwerking van persoonlijke gegevens
Als u onze websites bezoekt, slaan onze webservers standaard de naam van uw internet-serviceprovider, de website, vanaf waar u ons bezoekt, de websites, die u bij ons bezoekt alsmede de datum en de duur van het bezoek op. Deze gegevens worden alleen voor de gegevensbescherming binnengehaald. Een andere analyse van de gegevens, met uitzondering voor statistische doeleinden en dan in geanonimiseerde vorm, wordt niet uitgevoerd. SABO gebruikt cookies, om de voorkeuren van de bezoekers te begrijpen en om met deze informatie de websites te optimaliseren. Wij gebruiken cookies alleen gedurende het bezoek van de website. Verder worden persoonlijke gegevens alleen opgeslagen, als u daarmee hebt ingestemd.

Gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens
Alle op de website van SABO binnengehaalde persoonlijke gegevens (bijv. uw naam en uw adres of uw e-mailadres) worden uitsluitend voor uw individuele begeleiding, het sturen van productinformatie of het voorleggen van service-aanbiedingen opgeslagen, verwerkt en evt. aan John Deere-concernondernemingen doorgegegeven. SABO garandeert, dat uw gegevens in overeenstemming met de geldende privacybeschermingsbepalingen vertrouwelijk behandeld worden. U kunt altijd bezwaar maken tegen dit gebruik van persoonsgerelateerde gegevens. Wij verzekeren u, dat wij uw persoonsgerelateerde gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij, wij daartoe wettelijk verplicht zijn of u ons vooraf uw toestemming hebt gegeven. 

Uw rechten
Op verzoek deelt SABO u z.s.m. schriftelijk mede, of en welke persoonlijke gegevens over u bij ons opgeslagen zijn. Mochten ondanks onze inspanningen wat betreft juistheid van de gegevens en actualiteit verkeerde informatie opgeslagen zijn, zullen wij deze op uw verzoek aan u meedelen. Voor het gebruik van uw gegevens moet u instemmen. Indien u hier achteraf niet meer mee eens bent, dan deelt u ons dit ongedwongen mee, zodat wij uw gegevens kunnen blokkeren of wissen.

Recht van inzicht in het openbare register van het verwerken van informatie van John Deere in Duitsland
U hebt recht van inzicht in ons openbare register van het verwerken van informatie. 

Nog vragen?
Indien u vragen wat betreft de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt, kunt u contact opnemen met de door de onderneming aangestelde persoon voor privacybescherming, die ook in geval van informatieverzoeken, suggesties of klachten graag voor u klaar staat.

Deere & Company, European Office
Datenschutzbeauftragter SABO
John-Deere-Straße 70
68163 Mannheim

Telefon: (0621) 829 - 01
Fax: (0621) 829 - 45-8300
E-Mail: Datenschutz@JohnDeere.com


Stand van deze informatie: 1. september 2009

Öffentliches Verfahrensverzeichnis 

In het BDSG staat § 4 g, dat door de aangestelde persoon voor de privacybescherming tegenover iedereen op een geschikte manier de volgende gegevens in overeenstemming met § 4 e beschikbaar moeten worden gesteld.

1. Naam van de verantwoordelijke instantie: 

John Deere Vertrieb

Filiaal van Deere & Company

Ingevoerd in het handelsregister Bruchsal onder: HRB 2255

btw-nummer: DE 143 846 785

2. Directeur:

Helmut Korthöber

Aangesteld hoofd gegevensverwerking: John Quinn

3. Adres van de verantwoordelijke instantie:

John-Deere-Str. 8

76646 Bruchsal

4. Doel van het binnenhalen, het verwerken of het gebruik van gegevens:

De onderneming houdt zich bezig met de verkoop van landbouwmachines, machines voor perceel- en grasveldverzorging, het beschikbaar stellen van reserveonderdelen, fan-artikelen alsmede de bijbehorende diensten.

Het binnenhalen, verwerken en gebruik van gegevens wordt uitgevoerd vanwege de hierboven aangegeven doeleinden.

5. Beschrijving van de betreffende groep van personen en de betreffende gegevens of gegevenscategorieën:

Klantgegevens (naam, adres, evt. bestelgegevens), gegevens van leverancier (naam, adres), voor zover deze voor het vervullen van de onder 4. genoemde doeleinden nodig zijn.

6. Ontvanger of categorieën van ontvangers, waaraan de gegevens meegedeeld kunnen worden:

Openbare instanties bij het aanwezig zijn van rechtsvoorschriften die voorrang hebben, externe lasthebbers in overeenstemming met §11 BDSG alsmede externe instanties, interne John Deere-afdelingen en John Deere-dealers voor het vervullen van de onder 4. genoemde doeleinden.

7. Regeltermijnen voor het wissen van de gegevens:

De wetgever heeft vele bewaarverplichtingen en -termijnen opgesteld. Na afloop van deze termijnen worden de overeenkomstige gegevens standaard gewist, als deze niet meer nodig zijn voor het vervullen van het contract. Voor zover dit niet van toepassing is op gegevens, worden ze gewist, als de onder 5. genoemde doeleinden wegvallen.

8. Geplande gegevensoverdracht aan andere landen:

Voor zover toegestaan en noodzakelijk worden klantgegevens, medewerkersgegevens alsmede gegevens van leveranciers in het kader van de onder 5. genoemde doeleinden voor het verwerken naar de concerncentrale in Moline, USA overgedragen. John Deere moet door gepaste maatregelen ervoor zorgen, dat de gegevens in dezelfde omvang in de USA beschermd zijn als in Duitsland.